Üdvözöljük a Tótvázsonyi Hajnal Óvoda és Bölcsőde honlapján!Aktuális híreink
Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a kedves szülőket, hogy a Hajnal Óvoda és Bölcsőde intézményben a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai és bölcsődei beíratás időpontja:


2021. április 28 -29 (szerda csütörtök - 8.00 -11 -ig és 13.00- 16.00 óráig A beíratás helye: Hajnal Óvoda és Bölcsőde, Tótvázsony, Hajnal u. 1. Felvételi körzete: Tótvázsony és Hidegkút községek közigazgatási területe

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2021/22–es nevelési év során tölti be 3. életévét (ezeket a gyermekeket előjegyzésbe vesszük az óvodában).
A bölcsődei beíratás során, azok a szülők, akik 2020/21-as nevelési évben bölcsődébe kívánják íratni gyermeküket , szándékukat jelezhetik, előzetes igényfelmérés céljából. A bölcsődébe 20 hetes kortól vesszük fel a gyermeket, folyamatosan a férőhely feltöltéséig

A beíratásokhoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, vagy anyakönyvi kivonat,lakcímkártyája, TAJ- száma,
- a szülő (törvényes képviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája , email cím, telefonszám,
- sajátos nevelésű igényű gyermek esetében: szakértői vélemény


Lehetőséget biztosítunk az online beiratkozásra:
a www.hajnalovi-bolcsi.hu intézményi honlapról letölthetők a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyet kitöltve, aláírva hajnalovi@totvazsony.hu címre kell beküldeni.

Online beíratás esetén a gyermek intézménybe érkezésének első napján kell bemutatni a beíratáshoz szükséges dokumentumokat.

Az intézményvezető a gyermek felvételéről hozott döntéséről legkésőbb 2021. május 26-ig tájékoztatja a szülőket.
A szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.


Tótvázsony, 2021. március 30.
Magasi Jánosné
intézményvezető

Tisztelt Szülők!


A kialakult járványügyi helyzetben az Emberi Erőforrások Minisztere elrendelte, hogy a köznevelési intézményekbe 2020.10.01-től csak az intézmény használói lépjenek be hőmérőzés után. Ennek eleget téve intézményünkben a jövő hét
hétfőtől, 09.28 – tól csak a főbejáratot használjuk, és az ajtóban vesszük át a gyermekeket, amennyiben a hőmérőzés negatív eredményt mutat.

Az intézmény dolgozóinak munkáját átszervezve igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a gyermekek befogadása és a kiadása zökkenőmentes legyen. Kérjük a szülők segítségét is abban, hogy ezt sikerüljön megvalósítani.Az ajtóra kifüggesztett táblázatba kérjük, jelöljék be, hogy várhatóan mikor hozzák, és mikor tudják elvinni gyermeküket.Ez azért nagyon fontos, hogy a dolgozók feladatait aszerint csoportosítsuk át, hogy mely időszakban van szükség a legtöbb segítségre.Ez eredményezheti azt, hogy ne kelljen Önöknek várakozni, elkerülhető legyen a csoportosulás, a távolságtartás megoldható legyen az óvoda bejáratánál.

Továbbá arra kérjük azokat az otthon tartózkodó, vagy nem dolgozó szülőket, akiknek lehetőségük van korábbi időpontban elvinni gyermeküket,(pl: 15 órától kezdődően) jelezzék ezt számunkra, hiszen a közel 90 kisgyermek átadása sok időt fog igénybe venni.A nyár folyamán már alkalmaztuk ezt a módszert kisebb létszámmal. Tapasztalataink szerint a gyerekek nagyon ügyesen alkalmazkodtak a helyzethez, nagyon önállóvá váltak. Természetesen mindenkinek segítünk, az újonnan érkezett gyermekekre kiemelt figyelmet fordítunk.

A belépési tilalom most sem érinti a beszoktatós szülőket a beszoktatás ideje alatt. Számukra a fokozott higiéniai előírások betartása az előírás.

Kérjük, a bejárati ajtónál jelezzék érkezésüket reggel kapucsengővel, délután a Walkie- Talkie használatával. A bölcsődéseket kisgyermeknevelő, az óvodásokat óvodapedagógus vagy a pedagógiai munkát segítő dolgozó fogadja.
Továbbra is szigorúan alkalmazzuk az eddigi higiéniai szabályokat. Ezután is minden információt,tájékoztatót az óvodai levelező rendszer és a honlapunk segítségével juttatunk el Önökhöz.
Az óvodai nevelés, bölcsődei gondozás az előírásoknak megfelelően zajlik. Igyekszünk minden tevékenységünket megtartani.(Pl: szüreti játék, tevékenykedés az őszi gyümölcsökkel, mese nap, zene világnapja, stb.)Ezen események megvalósulását nyomon követhetik a honlapra feltett fotókon keresztül.

Megértésüket, segítségüket köszönjük.

Üdvözlettel:
Magasi Jánosné
intézményvezető
06203162223

Tisztelt Szülők!


A 2020/21-es nevelési évre a bölcsődei csoportjainkba felvett gyermekek szülei számára tájékoztató szülői értekezletet tartunk. 2020.08. 03-án 16,30 kor szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az intézményünkbe.
Az intézmény átmeneti bejárata az óvodai parkolóból nyílik.
Megjelenésére számítunk.

Üdvözlettel:
Magasi Jánosné
intézményvezető
06203162223

Tisztelt Szülők!


A 2020/21-es nevelési évre felvételt nyert óvodás gyermekek szülei részére tájékoztató szülői értekezletet tartunk, 2020.07.27-én 16.30-tól az intézményben, melynek átmeneti bejárata a parkolóból nyílik.
Szeretettel várjuk a kedves Szülőket.

Üdvözlettel:
Magasi Jánosné
intézményvezető
06203162223

Álláslehetőség


Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8246 Tótvázsony, Hajnal utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magasi Jánosné nyújt, a +36 20 3162223 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajnal Óvoda és Bölcsőde Tótvázsony címére történő megküldésével (8246 Tótvázsony, Hajnal utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41/2020 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
vagy elektronikus úton Magasi Jánosné részére a hajnalovi@totvazsony.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Tótvázsony honlapja - 2020. június 19.
hajnalovi-bolcsi honlap - 2020. június 19. /p>
Tisztelt Szülők!


Értesítjük a kedves Szülőket hivatkozva a 215/2020 (V.20) Kormány rendeletre - Az óvodák és a bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről, hogy: a Hajnal Óvoda és Bölcsőde intézményt megnyitjuk:
2020. 05. 25 – től ügyeleti rendben,
2020.05.26-tól a járvány előtti rendben működünk.
Az érvényben lévő veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11) Kormány rendelet alapján:
• A szülő továbbra sem léphet be az intézménybe, a gyermeket a bejárati ajtóban adhatja át a pedagógusnak, és itt is veheti át hazamenetelkor.
• A gyermekek ellátására vonatkozó igényt minimum egy nappal korábban, 11 óráig kérjük jelezni az étkezés végett.
• Hétfőre csütörtökön, keddre pénteken kell jelezni.
• Az igényeket elektronikus úton vagy telefonon is lehet jelezni.
• hajnalovi@totvazsony.hu
• tel:88/506750, +36203162223
Az intézmény átépítése nagyon jó ütemben halad, igyekszünk a normál működést biztosítani, de szükség esetén a gyermeket összevont csoportokban helyezzük el!
• Az óvodás gyermekeknek napi háromszori étkezést biztosítunk.
• A bölcsődéseknek négyszeri étkezést biztosítunk.
• Naponta többször fertőtlenítjük az intézmény helyiségeit, tárgyi eszközeit.
• Kérjük, hogy a gyermekeknek az első megérkezéskor két teljes váltó ruhát biztosítsanak, ami az intézményi ellátáshoz szükséges (a beérkezéskor átöltöztetjük a gyermekeket, illetve az udvaron is más ruhában lesznek). Otthoni játékokat egyelőre még nem tudunk fogadni.
• Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az intézmény továbbra is csak egészséges gyermeket tud fogadni. (Náthás, köhögős gyermeket nem fogadunk!) Kérjük, a gyermekek biztonsága érdekében használjanak szájmaszkot, és tartsák be a kellő távolságot.
• A szülői nyilatkozatot az első alkalommal tudják kitölteni az ajtónál.
• Aki még nem szeretné a gyermekét óvodába hozni, természetesen továbbra is otthon tarthatja.
Az intézmények megnyitása ellenére az óvodai ballagásokat, évzárókat az idei nevelési évben nem tudjuk megtartani!
További kérdések esetén keressék bizalommal az intézményvezetőt.
Tótvázsony, 2020. május 21.